KRACHTVOER SILO BAGGEN


Het inkuilen van vochtige, gemalen en geplette gewassen als graan, korrelmaïs en maïskolvenschroot is een interessante mogelijkheid om krachtvoer van eigen land te halen. Hierbij kan het product verwerkt worden met een hoger vochtpercentage bij slechte weersomstandigheden, namelijk graan met 20-25% en mais met 35-45%.


KRACHTVOER OPSLAAN IN DE SILO BAG


De gewassen worden opgeslagen in een silo bag, ook wel folieslurf of megaBag genoemd. De silo bag zit eerst geheel opgevouwen op de machine. Tijdens het pletten of malen van graan of maïs, verplaatst de hele combinatie zich langzaam naar voren en wordt de silo bag onder druk gevuld. Met dezelfde machine kan ook gemalen worden. De afmeting van de slurf is 60 meter en is te verkrijgen in Ø 1,50 en Ø 2 meter. Ook is het mogelijk het geplette of gemalen product in te kuilen in bijvoorbeeld een sleufsilo.
CONSERVEER KRACHTVOER MET BROEIREMMERS


Het gebruik van broeiremmers is noodzakelijk voor een goede conservering van het krachtvoer voor de koe en ander vee. Het advies is om een middel te gebruiken op basis van propionzuur. Het product in de slurf is luchtdicht afgesloten, waardoor er sprake is van een grotere hygiëne. Ongewenste micro-organismen hebben zo geen kans om zich te vermenigvuldigen.SILO BAGGEN PERSPULP


Gebruikt u los gestorte bijproducten als krachtvoer voor uw vee, bijvoorbeeld maïskolvenschroot of, zoals op de andere foto's te zien, perspulp of strooizaagsel voor in de boxen? Deze zijn zeer geschikt om op te slaan in de silo bag. Hiervoor wordt een speciale trechter gebruikt die met een kraan of shovel gevuld kan worden. De capaciteit varieert van 20 tot 50 ton per uur, afhankelijk van product en laadcapaciteit.

MAIS EN GRAAN MALEN TOT GESCHIKT KRACHTVOER


De gedorste maïs of het graan wordt in veel gevallen in de bagger gelost met een overlaadwagen. Op de bagger zit een Geringhoff maalmachine. Deze kan worden afgesteld van zeer grof tot fijn gemalen product (zie foto's). Op deze manier wordt het voer zeer geschikt gemaakt als krachtvoer voor uw kippen (grof) of varkens (fijn). De verschillende diameters van de slurf resulteren tot 1600 kg en 2700 kg per meter bij gemalen producten. Dit is zeer geschikt voor een lage voersnelheid en zorgt ervoor dat u geen afval heeft.

De overlaadvijzel maakt het mogelijk dat producten vanuit de kipper of vrachtwagen schoon op zowel land als erf verwerkt kunnen worden. Met voldoende capaciteit kunnen wij hiermee de maalmolen bevoorraden. Deze vijzelbak kunnen wij voorop de tractor mee vervoeren en wordt hydraulisch aangedreven Met een overlaadwagen wordt gependeld tussen de stortbak en de silobagger.DE VOORDELEN VAN KRACHTVOER OPSLAAN IN DE SILO BAG


Hier volgen alle voordelen op een rij:

 • Krachtvoer van eigen land.
 • Stijging van eiwitgehalte in de melk.
 • Beperking inkuilverliezen.
 • Slurf is flexibel plaatsbaar op het bedrijf.
 • Lage kosten voor pletten en opslaan.
 • Maiszetmeel heeft een hoog aandeel bestendig zetmeel.
 • Behoud van structuurwaarde bij vochtige mais.
 • Vochtig pletten, dus geen drogingskosten.
 • Bij graanteelt is het land eerder beschikbaar voor herinzaai.

LOONBEDRIJF WESTERVELD IS UW PARTNER IN


AGRARISCH WERK

Meer informatie...

GRONDVERZET

Meer informatie...

MECHANISATIE

Meer informatie

RUWVOER ADVIES

Meer informatie...

LOONBEDRIJF WESTERVELD


 • Den Dam 15
 • 7084 BH Breedenbroek