GEWASBESCHERMING


Gewasbescherming is het nemen van maatregelen om de normale ontwikkeling van een gewas te waarborgen. Hierbij gaat het vaak om het bestrijden van niet gewenste plantengroei en plantenziekten. Deze maatregel kunnen wij u op verschillende manieren aanbieden.

  • Zelfrijdende Delvano veldspuit. Met deze machine, met een werkbreedte van 33 meter, voeren wij gewasbescherming in meerdere gewassen uit. Denk hierbij aan graan, maїs, tuinbouwgewassen, gras- en bouwland. De Airtec spuitdoppen geven een optimale verdeling/indringing in het gewas. Een verstelbare spoorbreedte van 1.80 tot 2.25 meter zorgt voor veel flexibiliteit in het veld.
  • Wiedeggen. In het kader van vermindering van gewasbeschermingsmiddelen is wiedeggen, voor opkomst van het gewas, een mogelijkheid van mechanische onkruidbestrijding. Wiedeggen zorgt voor een egaal kiembed, waardoor onkruid beter chemisch te bestrijden is.
  • Rolschoffel. Voor de mechanische onkruidbestrijding in de maїs zetten wij een rolschoffel in.


LOONBEDRIJF WESTERVELD IS UW PARTNER IN


AGRARISCH WERK

Meer informatie...

GRONDVERZET

Meer informatie...

MECHANISATIE

Meer informatie

RUWVOER ADVIES

Meer informatie...

LOONBEDRIJF WESTERVELD


  • Den Dam 15
  • 7084 BH Breedenbroek