ORGANISCHE BEMESTING


De opdracht is simpel, de uitvoering ingewikkeld: Hoe maak ik van mest gras? Hoe gaat de bodem voor je werken in plaats van tegen je werken? Hoe voorkom ik structuurbederf en verdichting? Het is belangrijk goed met de bodem om te gaan, aangezien er in de toekomst met meer organische mest en minder kunstmest kwalitatief goed gras geproduceerd moet worden. Loonbedrijf Westerveld is in combinatie met Groeikracht hiervoor uw juiste partner.

Met onze machines realiseren wij een optimale benutting van uw organische mest.
SLEEPSLANGBEMESTER


Sinds het voorjaar van 2016 hebben wij onze werkzaamheden uitgebreid met een 12.37 meter brede sleepslangbemester van het merk Agrometer. Het is de meest bodemvriendelijke manier van mestaanwending met veruit de laagste bodemdruk om uw bodem zoveel mogelijk te ontlasten.

BEMESTING MET ZELFRIJDER


Deze werkzaamheden voeren wij uit met een 4-wielige Terra Gator. De combinatie van luchtdrukwissel met vier grote wielen en “hondengang” zorgt voor minimale insporing. Met een 18 m3 tank en veel pompvermogen kan een grote capaciteit worden gereden. Daarnaast is de machine uitgevoerd met een GPS-systeem voor een hoge nauwkeurigheid.


 

MESTTRANSPORT USA TANK


Sinds begin 2008 zijn wij werkzaam als mestintermediair. Dit transport doen wij met een 30 m³ tank voorzien van weeg- en bemonsteringsapparatuur. Ook voor transport op eigen erf is deze tank zeer geschikt door de grote pompcapaciteit. Het mesttransport, inclusief wegen en bemonsteren, kunnen wij voor u verzorgen naar eindgebruiker of opslag. Daarnaast wordt hij veelal ingezet bij de Terra Gator om een afstand te overbruggen.
MEST STROOIEN


Met onze Tebbe strooien wij diverse vormen van meststoffen als groeiaarde, compost, vaste mest, kalk, slib, kippenmest enzovoorts. Deze breedtestrooier is zeer geschikt voor het strooien op zowel weiland als bouwland. Doormiddel van weeginrichting en GPS op de tractor kan zeer nauwkeurig worden gedoseerd. Met de kantstrooier strooien wij netjes langs de randen en ook in hoeken.

LOONBEDRIJF WESTERVELD IS UW PARTNER IN


AGRARISCH WERK

Meer informatie...

GRONDVERZET

Meer informatie...

MECHANISATIE

Meer informatie

RUWVOER ADVIES

Meer informatie...

LOONBEDRIJF WESTERVELD


  • Den Dam 15
  • 7084 BH Breedenbroek