KUNSTMEST IN MAÏS


De gedeelde kunstmest gift is een begrip in de Achterhoek geworden. Niet alleen in gras maar ook in de maїsteelt zorgt het voor de hoogste resultaten. Deze kunstmest brengen wij in het gewas met de aangepaste veldspuit.


GEDEELDE KUNSTMESTGIFT MET DELVANO VELDSPUIT


Onderbladbemesting eind juni zorgt voor zetmeelknallers

Dit dienen wij toe doormiddel van onderbladbemesting. Dit concept hebben we opgepakt nadat uit proeven van Groeikracht B.V. is gebleken dat dit gemiddeld tot 15% hogere zetmeelopbrengsten kan leiden als gevolg van aanzienlijk hogere zetmeelgehaltes. De proefvelden in 2017 bevestigen dit beeld nogmaals. Ook de wegingen en verse snijmaïsmonsters bij onze klanten geven exact dezelfde lijn weer. Wanneer de opbrengsten van percelen continue teelt maïs met- of zonder late kunstmestgift met elkaar vergeleken worden, blijkt dat ook hier een verschil van 14% in zetmeelopbrengst zit.


LOONBEDRIJF WESTERVELD IS UW PARTNER IN


AGRARISCH WERK

Meer informatie...

GRONDVERZET

Meer informatie...

MECHANISATIE

Meer informatie

RUWVOER ADVIES

Meer informatie...

LOONBEDRIJF WESTERVELD


  • Den Dam 15
  • 7084 BH Breedenbroek