GRONDBEWERKING


Wij voeren de volgende grondbewerkingen uit:


FREZEN/SPITTEN


Een spitmachine heeft diverse toepassingsmogelijkheden. Zo bestaat er de mogelijkheid tot het zaaien van graan en het poten van mais in één werkgang en homogeen inmengen van organisch materiaal zoals groenbemester, stro, stalmest en compost. Op de foto wordt er een weiland gefreesd en gespit waar pleksgewijs schade was van engelingen. Door deze manier van bewerken ligt het in één werkgang weer zaai klaar.

De spitmachine kan worden uitgevoerd met:

  • Zaaibalk voor het zaaien van graan met een zaaibak in de fronthef.
  • Een 4 rijige maiszaaimachine waarbij diverse soorten vloeibare kunstmest kunnen worden toegediend.
  • Dit wordt gezaaid op 2 cm nauwkeurig (RTK GPS).

PLOEGEN


Vanaf 2015 kunnen wij de klanten ook voorzien van grondbewerking met de ploeg: er is een 5 schaar Lemken ploeg bij gekomen. Wanneer u in het voorjaar een rijenbemesting wilt uitvoeren voor het maisland, dan kunt u in het najaar of vroege voorjaar de grond laten ploegen.

Het ploegen kan met of zonder vorenpakker: de druk van de vorenpakker kan worden ingesteld naar behoefte van de grondverdichting. Verder kan er gekozen worden om met 10 ondergronders te ploegen.
KILVEREN


Kilveren met kilverbord.
SCHIJVENEG/ZAAIEN


Schijveneggen en groenbemester zaaien in één werkgang.


LOONBEDRIJF WESTERVELD IS UW PARTNER IN


AGRARISCH WERK

Meer informatie...

GRONDVERZET

Meer informatie...

MECHANISATIE

Meer informatie

RUWVOER ADVIES

Meer informatie...

LOONBEDRIJF WESTERVELD


  • Den Dam 15
  • 7084 BH Breedenbroek